Menu

 

 

 

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตขึ้นรูปภาชนะสแตนเลส อุปกรณ์ทางการแพทย์ ภาชนะสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ภาชนะสแตนเลสสำหรับครัวเรือน, และผลิตงานสแตนเลส ภายใต้เครื่องหมายการค้า “MAGNATE”

      ปัจจุบัน บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด เป็นผู้ผลิตภาชนะสแตนเลสทางการแพทย์ที่ใหญ่และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในประเทศ และยังเป็นรายแรกในไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก ISO 13485 และได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ISO 9001 ด้วย รวมทั้งยังได้รับการจดขึ้นทะเบียนเครื่องหมาย CE MARK เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าไปยังทวีปยุโรปและประเทศอื่นๆทั่วโลก  

      ในปี พ.ศ. 2544 ทางบริษัทฯ ได้มีการลงทุนขยายอาคารและเครื่องจักรใหม่เพื่อผลิตสินค้าประเภทถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 27-2543 ซึ่งภายหลังได้เพิ่มสายการผลิตในส่วนของถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อตอบสนองความต้องการในการติดตั้งก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 370-2525

      กว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด ได้ส่งออกสินค้ามากกว่า 200 รายการไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และทางบริษัทฯ ยังคงขยายตลาดสู่ประเทศใหม่ทุกปี ด้วยมาตรฐานการผลิตที่สูงกว่าและการทำงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนจำหน่ายในทุกทวีป ไม่เพียงแต่สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “MAGNATE” ของเราเท่านั้น แต่เรายังให้บริการผลิตสินค้าให้กับหลายบริษัทชั้นนำของโลกภายใต้เงื่อนไข OEM อีกด้วย

 

 

          
 
     

 

 

138 Romklao Road, Klongsampraved, Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand Tel: +66-2-360 8710-1, 737 9976, 737 9200 Fax: +66-2-360 8712

Copyright by Siam Intermagnate